Rehberlik

Rehberlik
Maşuk Şahin İlkokulu
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik

Okulumuzdaki Rehberlik Çalışmaları

- Okul rehberlik servisinin öğrencilere tanıtılması, amaçları ve işleyişi hakkında bilgilendirme çalışmaları - Okula uyum problemi yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması. - Verimli ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak - Boş zamanlarını kullanmayı öğretmek, zaman yönetimi - Arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesi - Özyeterlilik duygusunun oluşturulması ve geliştirilmesi - Rehberlik etkinliklerin değerlendirilmesi, öğrencilerin takibi ve işbirliği, rehberlik programların değerlendirilmesi - Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre rehberlik programının hazırlanması - Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel görüşmelerin yapılması - Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışma - Okuldaki risk faktörlerinin tespiti (riskli, parçalanmış aile çocuklar vb öğrencilerin belirlenmesi) - Problem Tarama Envanteri ve Otobiyografi sonucu sınıflardaki sorun tespit edilen öğrencilerle, aile ile ve okulda bulunan diğer birim ve kişilerle görüşmeler yapılması - Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak. - Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması, nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması. Okula ve derslere yönelik pozitif tutumlar geliştirmeye yardımcı olmak

Kişisel Rehberlik Çalışmaları

- Eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel- sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla “kişisel rehberlik” - Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma - Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir. - Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir. - Öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinlikleri - Geleneksel rehberlik anlayışında eğitsel ve mesleki boyut ön plana çıkarılmışken gelişimsel rehberlik anlayışı; kişisel rehberliğin de aynı ağırlıkta önemsenmesini sağlamıştır.

Diğer Hizmetler

- Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, sınıf öğretmeni ile bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanması konusunda müşavirlik yapılması - Rehberlik panosunun ihtiyaçlara göre hazırlanması ve her ay düzenlenmesi - İhtiyaçlara göre yapılacak diğer çalışmalar… PDR servisinden istenen rehberlik ile ilgili raporları hazırlamak.

İLETİŞİM

ADRES

Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi Şen Sokok No:2 Pursaklar / Ankara

TELEFON

+90 [312] 527 40 67

E-POSTA

bilgi@masuksahinilkokulu.com

WEB ADRESİ