Öğrenci Vizyonumuz

- Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak. - Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek. - Doğru ifadeler ve terminolojiyi kullanarak analiz ve yorum yapabilirliklerini arttırmak. - Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kendi kişisel beceri ve ilgi alanlarıyla ele almak. - Öğrencinin hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirildiği programlar uygulamak. - Öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenek tespitlerine uygun eğitim verebilmek. - Tüm öğrencilerimize aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamak. - Öğrencileri bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler olarak yetiştirmek. - Öğretmenlere karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak - Düşüncelerini doğru ve tam ifade edebilmelerini sağlamak. - İletişimde başarılı olma durumlarını geliştirmek. - Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak. - Çağın gereği doğru dijital öğrenme yeterliliğini arttırmak.

İLETİŞİM

ADRES

Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi Şen Sokok No:2 Pursaklar / Ankara

TELEFON

+90 [312] 527 40 67

E-POSTA

bilgi@masuksahinilkokulu.com

WEB ADRESİ