Psiko-Sosyal Gelişim Programı

Psiko-Sosyal Gelişim Programı
Maşuk Şahin İlkokulu
Psiko-Sosyal Gelişim Programı
Psiko-Sosyal Gelişim Programı
Psiko-Sosyal Gelişim Programı

Değerler Eğitimi ve Nezaket Kuralları Programı

Toplumsal hayatı oluşturan,insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi,mutluluğu ve huzuru sağlayan,risk ve tehditlerden koruyan ahlaki , insani , sosyal , manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.

Zeka Oyunları Programı:

Öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zeka oyunları kapsamında bireysel , takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bilimsel ve Kültürel Gezi ve Gözlem Programı

Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekler, çocuklara eşitlik değerlerini ve başkalarına saygıyı öğretir.Böylece çocuk dış dünya ile nasıl etkileleşime gireceğini kavrar ve eş zamanlı olarak kendi kimliğini geliştirir.Yetişkinlerin dünyasını deneyimleyerek keşfeder.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Programı

Öğrencilerde, fedakarlık, hayırseverlik , yaşam felsefesi , bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi bir çok farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri edindirir.

Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Programı

Aktarılan bilgilerin, olduğu gibi öğrenciler tarafından alınarak ezberlenmesi yerine, o bilgileri öğrencinin bir eleştiri süzgecinden geçirerek kendi düşüncesi ile birlikte ön plana çıkarması ve öğrencileri toplumsal yaşam için hazırlayarak sürekli değişen toplumsal yaşam koşullarının gerektirdiklerini ve gerektirebileceklerini bilen; problem çözme, düşünce üretme ve yaratıcılığını kullanma konularında deneyimli bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Drama Eğitimi Programı

Çocukların spontan oyunlarında ortaya çıkan , katılımcıların sanatsal duyarlılığını , kendisi , başka insanlar ve dünya hakkıda bilincini arttıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.Öğrencilerde özgüven duygusu , empati , yaratıcılık ve hayal gücü ile iletişim becerilerine olumlu katkılar sağlar.

Robotik Kodlama

Öğrencilerin motor becerilerini ve mekanik yeteneklerini geliştirmekle birlikte algoritma kurma ve kurulan algoritmeyı kodlama yapmak, programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilmek , problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma becerileri kazandırılır.

İLETİŞİM

ADRES

Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi Şen Sokok No:2 Pursaklar / Ankara

TELEFON

+90 [312] 527 40 67

E-POSTA

bilgi@masuksahinilkokulu.com

WEB ADRESİ